Әдістемелік шығарылымдар

«СЕМЬ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ»

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

«МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ

БIЛIМ БЕPУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАPТУ ЖАҒДАЙЫНДА МЕКТЕПIШIЛIК БАҚЫЛАУ

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ШАҒЫН ЖИНАҚТЫ МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ БАР ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

ҚАЗАҚ ТІЛІ ӘЛІПБИІН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖОО ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ КУРСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНДА ОҚУ, ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУДЫҢ ЖАҢА БЕЛЕСТЕРІ

ОҚУ ҮРДІСІНДЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА В ШКОЛЕ