Подведение итогов работы семинар — совещания

27 сентября 2019 года в ФАО «НЦПК» Өрлеу» Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических работников системы образования РК был проведен семинар-совещание на тему: «Инновационный портфель руководителя дошкольной организации: ориентация на раннее развитие детей», организованный кафедрой психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.

В семинаре приняли участие профессорско-преподавательский состав ФАО «НЦПК «Өрлеу» РИПКСО РК, специалисты вузов и слушатели курсов — руководители дошкольных организаций из регионов республики.

В ходе семинар-совещания были рассмотрены основные направления и проблемы деятельности дошкольных организаций в рамках реализации вопросов раннего развития детей, вопросы создания необходимых условий для внедрения инновационных методик; проектирования интерактивных форм повышения квалификации для педагогов, работающих в ранних возрастных группах; внедрения инновационных форм взаимодействия с родителями в период адаптации детей раннего возраста.

Работа семинар-совещания освещалась в СМИ. Заведующая кафедрой психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, кандидат педагогических наук А.А. Маханбетова выступила в программе «Тәулік тынысы» телеканала СТВ. Докторант КазНПУ С.Ж. Еркебаева в новостях на радио «Шалкар» отметила актуальность и содержательность семинара для  раннего развития детей.

Семинар-кеңес жұмысын қорытындылау 2019 жылы 27 қыркүйек күні «Өрлеу» БАҰО» АҚФ ҚР Білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институтында Білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық қолдау кафедрасының ұйымдастыруымен «Мектепке дейінгі білім беру ұйымының инновациялық портфелі: балалардың ерте дамуына бағдар» тақырыбында семинар-кеңес өткізілді.Семинарға «Өрлеу» БАҰО АҚФ ҚР ББЖ ҚБАРИ профессорлық-оқытушылық құрамы, жоғары оқу орындары мамандары және республика аймақтарынан келген курс тыңдаушылары — мектепке дейінгі ұйым басшылары қатысты. Семинар-кеңес барысында балаларды ерте дамыту мәселелерін іске асыру аясында мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің негізгі бағыттары мен мәселелері, инновациялық әдістемелерді енгізуге қажетті жағдайлар құру; ерте жас топтарында жұмыс істейтін педагогтар үшін біліктілікті арттырудың интерактивті формаларын жобалау; ерте жас топтарындағы балалардың бейімделу мерзімінде ата-аналармен өзара ынтымақтастықтың инновациялық формаларын ендіру бойынша мәселелер қарастырылды. Семинар-кеңес жұмысының барысы туралы баспасөз құралдарына мақалалар жарияланды. СТВ телеарнасының «Тәулік тынысы» бағдарламасында кафедра меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты А.А.Маханбетова сұхбат берді. «Шалқар» радиосының жаңалықтарында ҚазҰПУ докторанты С.Ж.Еркебаева семинардың маңыздылығы туралы ой-пікір білдірді.

Опубликовано Ripkso RK Среда, 2 октября 2019 г.